Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст.

					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2018-06-21

Інформація про збірник

Василь Стус і дисидентський рух: історичний, політичний та правовий виміри

Художня творчість Василя Стуса: семантика, підтекст і смислотворення

Василь Стус як текст: порівняльний, герменевтичний, психологічний аспекти

Мовний світ Василя Стуса