Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

д-р юрид. наук, професор Роман Гринюк;

д-р філол. наук, академік НАН України Микола Жулинський;

д-р філол. наук, член-кореспондент НАН України Анатолій Загнітко;

д-р філол. наук, професор Павло Гриценко;

д-р політ. наук, професор Тетяна Нагорняк;

д. юрид. наук, професор Антоніна Бобкова;

д-р філол. наук, професор Віра Просалова;

д-р філол. наук, професор Людмила Тарнашинська;

д-р філол. наук, професор Елеонора Соловей;

доктор габілітований, професор Адам Фаловський